ŽŪDC
Ūkinių gyvūnų informacinė sistema

Numeris: gimimo data: mirtis / išvežimas į užsienį: mikroschema: vardas: amžius: mėn.(einamai / mirties datai)
Motina / donorė: tėvas: recepientė:
Rūšis: lytis: veisliškumas: veislė:
Banda: Adresas: ,
Bandos statusas: sveikatingumas:

Nr Serija Numeris Išdavimo data Kopija
Nr Atsivedimo data Gyvūno numeris Priežastis