Pienininkystės ūkio rentabilumo matematinis modelis

Virtualus ūkio veiklos analizės įrankis apima visas svarbiausias sritis: karvių bandos struktūrą ir šėrimą, turimus gamybinius išteklius ir investicijas bei kitas išlaidas pienui gaminti. Modeliuodami šias sritis ūkininkai gali iš karto matyti pieno produktyvumo, savikainos ir rentabilumo pokyčius.