Apie mus

  Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras yra iš valstybės turto įsteigta įmonė. Įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją. Įmonė savo veikla siekia užtikrinti Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, kūrimo procesuose, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį, efektyvumą ir teikiamos informacijos operatyvumą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonė administruoja Gyvūnų augintinių registrą, o 2016 gegužę tapo tikraisiais Europetnet asociacijos nariais.